Угоститељске услуге - сЕПТЕМБАР 2017.

Партија 1 – Услуге смештаја, кетеринга и ресторана

Партија 2 – Услуге смештаја у хотелу са 3 звездице

  Позив за подношење понуда

  Конкурсна документација

 Одлука о додели уговора за партије 1 и 2

Обавештење о закљученим уговорима за партије 1 и 2