Вера Недељков, организатор
Тања Прерадовић, организатор
Маја Јакшић, секретар
Милена Ћосић, шеф рачуноводства
Марина Стојковић, јавне набавке / благајна / обрачуни
Томислав Милчић, пропаганда
Ана Ћирић, билетар / курир