БОЈА НОЋИ - ВРШАЧКА ПОЗОРИШНА ЈЕСЕН
Кабаре филмске музике у част награђених.

Учествују: Љиљана Стјепановић, Мина Лазаревић, Слободан Бода Нинковић