Угоститељске услуге - Септембар 2017.

Партија 1 – Услуге смештаја, кетеринга и ресторана

Партија 2 – Услуге смештаја у хотелу са 3 звездице