Контактирајте нас!

Попуните е-маил контакт форму и изложите нам ваша питања!
Ми ћемо се потрудити да Вам одговоримо у најскоријем року!

Пословодство

  sterija@hemo.net

  013 / 821-110

  10:00-12:00 i 18:00-20:00

  840-47664-17

Маркетинг

    npsterija@mts.rs

    013/ 833-122

Адреса

  26300 Вршац, Светосавски трг 6 - Србија