Министарство културе
Републике Србије

  Влајковићева 3, Београд

  +381 11 303 21 12

Општина Вршац

  info-sov@vrsac.org.rs

  СО Вршац, Трг победе 1

  +381 (13) 832 465

Културни центар Вршац Општина Вршац

  kulcentar@hemo.net

  Стеријина 62, 26300 Вршац

  +381 13 834 630

  +381 13 839 190

Туристичка организација Вршац

  toovrsac@yahoo.com

  Трг Победе бр. 1, 26300 Вршац

  +381 13 832 999, +381 13 831 055

  +381 13 822 554

Градски музеј Вршац

  muzejvrsac@nopen.telekom.rs

  Феликса Милекера 19, 26300 Вршац

  +381 11 303 21 12, +381 13 832 902

Дом омладине Вршац Општина Вршац

  dovs@hemo.net

  director@dovs.org.rs

  urednik@dovs.org.rs

  Дворска 28 26 300 Вршац

  +381 13 834 233, +381 830 605, +381 13 830 604

Библиотека Вршац

  biblioteka@hemo.net

  Светосавски трг 2, Вршац

  +381 13 832 955

Покрајински секретаријат за културу

  info-sov@vrsac.org.rs

  Булевар Михајла Пупина бр. 16

21000 Нови Сад

Аутономна покрајина Војводина

Република Србија

Кабинет:

  +381 (0)21 487 4525

  +381 (0)21 456 082

Заменик:

  +381 (0)21 487 4659

  +381 (0)21 487 4647

Служба за опште послове:

  +381 (0)21 487 4882

  +381 (0)21 487 4647