Loading Events

« Све представе

Негри

новембар 21 од 20:00


ЈОАКИМ ВУЈИЋ

НЕГРИ или ЉУБОВ КО СОЧЕЛОВЕКОМ СВОЈИМ

ЈЕДНО ЈАВНО ПОЗОРИШТЕ У ТРИ ДЕЈСТВИЈА СПИСАНО ЈОАКИМОМ ВУЈИЋЕМ

Режија: Анђелка Николић
Сценскиговор: дрДејан Средојевић
Сценскипокрет: Исидора Станишић
Музика: Драгослав Танасковић
Сценографија: Ана Колбјанова
Костим: Јелена Јањатовић

ДЕЈСТВУЈУШТАЈА ЛИЦА

Лорд Штуфорд, притјажатељједнесахарне фабрике НИКОЛА МИЛОЈЕВИЋ
Јон, лордов служитељ ИВАН ВИДОСАВЉЕВИЋ
Барингтон, надзиратељ речене фабрике ПЕТАР ЛУКИЋ
Блинерт, један у фабрикиофицијант НЕНАД ВУЛЕВИЋ
Ксантилаква, један старијнегр ЗДРАВКО МАЛЕТИЋ
Накир, његово дете ЧЕДОМИР ШТАЈН
Сули, његова кћер ИСИДОРА РАЈКОВИЋ
Квирли, један млади јнегр и Сулинженик ДУШАН СТАНИКИЋ

Премијера: 15. фебруар 2019.

НАЂЕНО У ПРЕВОДУ

Овајкомад,написан 1821. године, изводисепрвипут. МождасуЈоакимовимсаљудиматемеколонијализма, империјализма и ропствабиледалеке и апстрактне; самтерминнегриауторобјашњавачитаоцима, каодага, заправо, уводи у српскијезик. Данасје, међутим, јаснодакомплексниодносиИстока и Запада (еуфемизам за дугуисторијутлачења, лицемерја и страха) итекакоутичунаживотсвакогстановникапланете. Мадакажудајеропствоискорењенапојава, јошувеквиђамоодносезаснованенаексплоатацији и репресији, иличакактивноучествујемо у њима: у својојдржави, нараднимместима (у позориштимакао и у фабрикама), најзад у породицама, основнимћелијамапатријархалногдруштва.
„Человечност“ енглескоглорда, којинаступахумано у појединачномслучају, а пренебрегавачињеницудајесамглавнистожер и профитернехуманогсистема, представљадрамскизанимљивпарадокскојиовајликдоводи у везусафундаменталнимлицемерјемнашегдоба. Нијелицемернасамокорпорацијакојесезаклањаизадруштвеноодговорногпословања, негосамлицемерна и ја, кадсе за тренутакосетимбољејерсамоднеластаруодећу у Свратиште за децу. „ЗАДРЖИТЕ СВОЈ СИТНИШ – ЈА ЖЕЛИМ ПРОМЕНУ“, лепопишенаграфитунаДомуомладине у Крагујевцу.

А. Николић

Детаљи

Датум:
новембар 21
Време:
20:00
Категорија:

Организатор

Инфо
Телефон:
013 / 821-110
Веб сајт:
www.npsterija.rs