Момир Цветковић, композитор
Софија Лучић, сценограф
Бојана Иванов Ђорђевић, драматург