Јавне набавке – Профил наручиоца
Објаве јавних набавки можете пратити на Порталу јавних набавки https://jnportal.ujn.gov.rs/
За јавне набавке које се спроводе по Закону о јавним набавкама важећем од 01.07.2020. године, наручилац НП „Стерија“ Вршац ће на својој интернет страници објављивати Јавни позив или Обавештење о спровођењу преговарачког поступка без објављивања јавног позива. Конкурсну документацију и остала документа објављиваће у складу са Законом на Порталу јавних набавки. Молимо заинтересована лица да јавне набавке пo објављеним Јавним позивима прате на: https://jnportal.ujn.gov.rs/
НП „Стерија“ Вршац спроводи и интерне поступке за набавке на које се закон не примењује поштујући начела Закона о јавним набавкама. Привредни субјекти могу контактирати позориште како би исказали заинтересованост за учешће у набавкама, а позориште ће им упутити позив за доставу понуде уколико се укаже потреба за набавком добара, услуга или радова који су предмет њихове понуде.


2024.

Агенцијске услуге ангажовања сарадника за продукцију представа – јануар 2024.

Јавни позив2023.

Електрична енергија – јул 2023

Јавни позив


Агенцијске услуге ангажовања сарадника за продукцију представа – фебруар 2023.

Јавни позив2022.

Агенцијске услуге ангажовања сарадника за продукцију представа – јануар 2022.

Јавни позив


2021.

Агенцијске услуге ангажовања сарадника за продукцију представа – јун 2021.

Јавни позив


Јавне набавке - Документи

Правилник о набавкама у НП „Стерија“ ЗЈН 2020.

План јавних набавки за 2024. годину
План јавних набавки за 2023. годину
План јавних набавки за 2022. годину
План јавних набавки за 2021. годину
План јавних набавки за 2020. годину
План јавних набавки за 2019. годину
План јавних набавки за 2018. годину
План јавних набавки за 2017. годину
2020.

Електрична енергија – март 2020

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору


Угоститељске услуге – март 2020

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о закључењу оквирног споразума
Обавештење о закљученом споразуму


Агенцијске услуге – јануар 2020

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору


2019.

Набавка електричне енергије - април 2019

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору


Угоститељске услуге - фебруар 2019

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о закључењу оквирног споразума
Обавештење о закљученом споразуму


Агенцијске услуге - фебруар 2019

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору2018.

Набавка електричне енергије - март 2018

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору


Агенцијске услуге - март 2018

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору2017.

Угоститељске услуге - Септембар 2017.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора за партије 1 и 2
Обавештење о закљученим уговорима за партије 1 и 2


Јавне набавке - Агенцијске услуге (Април 2017)

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору


Јавне набавке - Услуге штампе (Април 2017.)

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору


Јавне набавке - Електрична енергија (Март 2017.)

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору


2016

Угоститељске услуге - Септембар 2016.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору