Одељење општих, правних и финансијских послова
Марина Стојковић
Самостални финансијско-рачуноводствени сарадник и службеник за јавне набавке

Милена Ћосић
Шеф рачуноводства

Драган Чанковић
Возач

Ана Ћирић
Чистачица