Контакт
Народно позориште "Стерија"

Светосавски трг 6
26300 Вршац
Србија
Тел: 013 / 821-110
Факс: 013 / 833 122
npsterija@npsterija.rs

Радно време:
08:00 - 16:00
Текући рачун:
840-47664-17

Пословодство

Организатор:
Маја Јакшић
0604380203
organizator@npsterija.rs

Технички директор:
Драгослав Добросављевић
060 037 46 69

ВРШАЧКА ПОЗОРИШНА ЈЕСЕН
Међународни фестивал класике
organizator@npsterija.rs

Народно позориште „Стерија“ искључиво користи имејл адресе које се налазе на званичном сајту ове установе, и у случају коришћења сваке друге имејл адресе Народно позориште Стерија не преузима одговорност.

За подношење захтева за приступ информацијама од јавног значаја електронским путем користи се искључиво имејл адреса npsterija@npsterija.rs