Јавне набавке
Електрична енергија – март 2020

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору


Угоститељске услуге – март 2020

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о закључењу оквирног споразума


Агенцијске услуге – јануар 2020

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
Набавка електричне енергије - април 2019

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

Угоститељске услуге - фебруар 2019

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о закључењу оквирног споразума
Обавештење о закљученом оквирном споразуму

Агенцијске услуге - фебруар 2019

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

Набавка електричне енергије - март 2018

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

Агенцијске услуге - mart 2018

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

Угоститељске услуге - Септембар 2017.

Партија 1 - Услуге смештаја, кетеринга и ресторана
Партија 2 - Услуге смештаја у хотелу са 3 звездице

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора за партије 1 и 2
Обавештење о закљученим уговорима за партије 1 и 2

Јавне набавке - Агенцијске услуге (Април 2017)

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

Јавне набавке - Услуге штампе (Април 2017.)
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

Јавне набавке - Електрична енергија (Март 2017.)

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

Угоститељске услуге - Септембар 2016.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
Јавне набавке - Документи

Правилник о набавкама у НП „Стерија“ ЗЈН 2020.
План јавних набавки за 2020. годину
План јавних набавки за 2019. годину
План јавних набавки за 2018. годину
План јавних набавки за 2017. годину
Правилник о набавкама у НП „Стерија“ ЗЈН 2015