Народно позориште “Стерија” – издаје у закуп
10.01.2018
Народно позориште “Стерија” из Вршца издаје у закуп пословни простор:

део фоајеа Народног позоришта “Стерија”;

путем прикупљања писмених понуда у затвореним ковертама.