Одељење Маркетинга
Наташа Радмановац
Службеник за односе са јавношћу и маркетинг

Маја Јакшић
Реализатор промотивних активности

Снежана Тошић
Продавац (билетар)