Одељење Маркетинга
Наташа Радмановац
Службеник за односе са јавношћу и маркетинг

Маја Јакшић
Реализатор промотивних активности

Ивана Седљиак
Продавац (билетар)