Ујка Вања


Сезона 2009/10

Антон Павлович Чехов
УЈКА ВАЊА

Режија : Јован Грујић
Сценографија: Јања Ваљаревић
Костим: Јелена Јовановић
Избор музике: Јован Грујић

Серебрјаков - Драган Џанкић
Јелена Андрејевна - Милица Гутовић
Софија Александровна – Тамара Тамчи Тоскић
Марија Васиљевна – Дојна Петровић
Војнички – Иван Ђорђеевић
Астров – Срђан Радивојевић
Радник – Марко Аџић
Марина – Љиљана Јосиповић
Телегин – Мирча Оморан