НЕОБИЧНО ВЕЧЕ
Текст: Жан Клод Каријер
Режија/ Превод / Тотал дизајн / Избор музике: Лилијана Ивановић

ЛИКОВИ:

Жилијет – Соња Радосављевић
Он – Срђан Радивојевић

Премијера: 05.12.2006.

Зашто баш Необично Вече и
зашто баш Вршац?

Пођимо редом:

Најпре,
Зато што текст има лепу, пуну обрта, занимљиву и узбудљиву причу, која се сваког у гледалишту тиче, на овај или онај начин. То је оно што публика веома воли.
Затим,
Зато што се писац потрудио да створи такве ликове који глумцима пружају шансу да покажу шта знају и колико могу и умеју. То је оно што глумци воле.
Па онда,
Зато што дело редитељу пружа могућност да пише и брише, окреће и обрће, гради и надграђује. То је оно што редитељи, још како воле.
И најзад, а у ствари најпре,
Зато што у Вршцу живе и раде неки људи које веома волим и са којима желим да делим време. Срећна сам што сам, после поприлично времена, опет међу њима.


Лилијана Ивановић